Vesistövisio 2035

Visio Oulujoen vesistöalueen kestävästä tulevaisuudesta

ARVOVESI-hanke

Kuva: © Anne Talvensaari, Vastavalo.

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 - ARVOVESI-hankkeen tulokset

Marttunen, Mika; Turunen, Jarno; Kukkonen, Malla; Vilmi, Annika; Mustajoki, Jyri; Huuki, Hannu; Härkönen, Laura; Hyvärinen, Pekka; Louhi, Pauliina; Räsänen, Satu; Kopsakangas-Savolainen, Maria; Hellsten, Seppo. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2023.

Mikä vesistövisio?

”Visio on unelma, joka ohjaa toimintaamme”

Vesistövisio on kuvaus vesistöalueen tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Visiotyön tavoitteena on löytää yhteinen näkemys ja tahtotila vesistön kehittämisestä sekä suunnitella myös ne askeleet, joilla haluttuun tulevaisuuteen päästään.

Visiotyössä yhteensovitetaan monenlaisia tavoitteita. Vesistöjen suojeluarvot, virkistyskäyttö ja luontomatkailu, vesistöjen tilatavoitteet, kalan kulku ja lisääntymishabitaatit, tulva- ja kuivuusriskien hallinta sekä vesivoiman tuotanto sisältävät ristiriitaisia tavoitteita. Visiotyössä etsitään parhaita mahdollisia ratkaisuja eri osa-alueiden kannalta, kokonaisuus huomioon ottaen.

Vesistövisio luo pohjan tuleville hankkeille ja kehittämistoimille.

Oulujoen vesistöalueen vesistövision taustalla on EAKR-rahoitteinen hanke ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle” (ARVOVESI).

Kestävän elämäntavan tavoite

Meidän on kyettävä turvaamaan elämisen mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Yhteiskuntana olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen: resurssiviisaaseen talouteen, luonnon monimuotoisuuden suojeluun, hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja luonnon kantokykyä kunnioittaviin elämäntapoihin.

Parhaimmillaan vesistövisio edistää sekä luontoarvoja että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Tutustu aiemmin toteutettuihin vesistövisioihin:

Neuvottelukunta muodostaa vesistövision

Tulevaisuuskuva nousee sidosryhmien tavoitteista

Vision muodostava neuvottelukunta koostuu 32 sidosryhmän edustajasta, jotka tulevat Oulujoen vesistöalueen kunnista, yrityksistä ja yhteisöistä. He tuovat visiotyöhön näkökulmia niin teollisuudesta kuin luonnonsuojelustakin.

Neuvottelukunta muodostaa näkemyksen vesistön nykytilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ARVOVESI-hankkeessa kootun tutkimustiedon pohjalta. Neuvottelukunta päättää visiotyön tavoitteet ja teemat.

Visiotyössä tarkastellaan vesistöalueen lähitulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja ­­– millaiset muutokset maankäytössä ja alueen elinkeinorakenteessa ovat todennäköisiä, ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Tulevaisuuden näkymiä arvioidaan myös toimialoittain (esimerkiksi maa- ja metsätalous, turvetuotanto, vesivoima, matkailu).

Kun tavoitetila eli visio on luotu, neuvottelukunta tunnistaa ja päättää ne konkreettiset toimenpiteet, joilla vision tavoitteet saavutetaan.

 

Onnistuneen visiotyön takana on hyvä vuorovaikutus ja tutkittu tieto

Tasapuolinen osallistuminen ja avoin vuorovaikutus sekä luottamus eri osapuolten välillä ovat edellytyksiä visiotyön onnistumiselle. Kun sidosryhmien edustajilla on vahvasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä, tarvitaan hyvää tahtoa ja rakentavaa vuoropuhelua. Keskusteluissa on apuna vuorovaikutukseen erikoistunut asiantuntija.

On tärkeää, että visiotyössä päätöksenteko perustuu tutkittuun, ajantasaiseen tietoon. Sitä neuvottelukunnalle tuottavat ARVOVESI-hankkeen asiantuntijat Oulun yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta.

Oulujoen vesistöalueen vesistövision muodostava neuvottelukunta aloitti visiotyön tammikuussa 2021. Lue lisää Ajankohtaista-sivulta.

Kuva: © Tuomo Tomikoski, Vastavalo

Vesistövision neuvottelukuntaan osallistuvat organisaatiot

Fortum Power and Heat Oy
Humanpolis Oy
Hyrynsalmen kunta
KaiCell Fibers
Kainuun ELY-keskus
Kainuun kalatalouskeskus
Kainuun liitto
Kainuun Vapaa-ajan kalastajat ry
Kajaanin kaupunki
Kuhmon kaupunki
Lapin ELY-keskus
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Metsähallitus
Metsäkeskus
Muhoksen kunta
Oulun Energia Oy/Turveruukki Oy
Oulun kalatalouskeskus

 

Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Paltamon kunta
Pelastetaan vaelluskalat ry
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
ProAgria Oulu
Sotkamo Silver Oy
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Suomen ympäristökeskus
Suomussalmen kunta
Terrafame Oy
UPM Energy Oy
Utajärven kunta
Vaalan kunta
Villilohi ry