Etualalla arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema sauna Leppiniemen asuinalueella ja Pyhäkosken voimalaitos. Kuva: Pekka Elomaa 2019.

Oulujoella ja koko sen vesistöalueella on pitkä ja rikas kulttuurihistoria, josta on paljon mielenkiintoisia merkkejä jäljellä. Yksi valtakunnallisestikin merkittävä ympäristökokonaisuus liittyy jälleenrakennusajan vesivoimarakentamiseen. Oulujoen vesistön 16 voimalaitosta nimittäin muodostavat ehyen ja hyvin säilyneen teollisen kokonaisuuden, jossa ilmenee poikkeuksellisella tavalla toisen maailmansodan jälkeisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan nopea kehitys. Laajuudessaan se on Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellinen.

Oulujoen vesistön voimalaitoksia ja niiden yhdyskuntia koskevaa tietopohjaa vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Region Norrbottenin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa toteuttamassa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hankkeessa. Ruotsin puolella Norrbottenin museon tutkimuskohteena on Luulajajoen vesivoimaloiden ja niiden yhdyskuntien historia.

 

Kyläilta Uvan kylätalolla Ristijärvellä. Kuva: Pekka Elomaa 2019.

Hankkeessa tuetaan voimalaitosyhdyskunnissa kasvaneiden ja jokivarsilla elävien yhteisöjä. Vuonna 2019 eri puolilla vesistöä järjestettyjä kyläiltoja värittivät muistelukset ja iloiset jälleennäkemiset mutta myös huoli jokiluonnon tilasta. Tapaamisten järjestämistä on tarkoitus jatkaa, kunhan koronarajoitukset puretaan. Kulttuuriantropologian opiskelija haastatteli lukuisia vapaaehtoisia viime kesänä ja haastattelut jatkuvat touko- ja kesäkuussa 2021.

Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa lisätään myös tämän teollisen kulttuuriperinnön näkyvyyttä eri medioissa. Kotisivuilla  https://vekuvaku.eu/fi/  voimalaitosympäristöjä ja niiden historiaa esitellään kuvin ja kertomuksin. Siellä on myös paikka Kainuun vesimyllyille. Työn alla on lisäksi vesivoima-arkkitehtuuria esittelevä kuvateos.

Opintoretki Komulankönkaan vesimyllylle Hyrynsalmelle. Kuva: Pekka Elomaa 2019.

Juuri nyt hanke tarjoaa toisen asteen oppilaitoksille ja kuntien nuorisotoimille yli 15-vuotiaille tarkoitettuja videopajoja, joissa nuoret haastattelevat virtavesien äärellä varttuneita ja koostavat haastatteluista videoita asiantuntijan opastuksella. Ensimmäinen videopaja pidettiin Vaalan lukiossa vuoden 2020 lopulla ja videoista uutisoitiin kunnan kotisivuilla Muistoja ja kertomuksia Oulujoen voimalaitosten rakentamisesta – Vaalan Kunta .

Kesällä ja syksyllä 2021 Pohjoinen oopperakomppania toteuttaa Oulujoen vesistön viidellä paikkakunnalla yhdessä nuorten kanssa paikkasidonnaisia taideteoksia voimalaitosalueille. Teoksissa hyödynnetään hankkeessa kerätyistä tarinoista poimittuja teemoja ja paikallista maisemaa. Teokset valmistetaan läpinäkyvälle materiaalille, jotta voimalaitosmaisema ja muistot limittyvät. Lisäksi nuoret koostavat yhdessä äänisuunnittelijan kanssa ääniteoksia ja työpajoista kuvataan laadukkaat livestriimit, joita tarjotaan kuntien käyttöön. Tuotantoihin etsitään parhaillaan yhteistyökumppaneita.  

Kesän korvilla käynnistyy myös tekniikan historian tutkimus, jossa pureudutaan muun muassa litteän maan voimalaitostekniikkaan 1910-60 -luvuilla, geo- ja maansiirtotekniikan kehittämiseen, betonitekniikan kehitystyöhön ja voimalaitosten sarjatuotannon kehittämiseen.

Tarinankerrontaa Ontojoen kyläillassa. Kuva: Pekka Elomaa 2019.

Interreg Pohjoinen -ohjelmaa toteuttava hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja jatkuu vuoden 2022 kesäkuun loppuun asti. Ollaan siis kutakuinkin puolivälissä. Monet rajat ylittävä yhteistyö on ollut antoisaa. Vesivoiman kulttuuriperintö – niin konkreettinen kuin aineetonkin – yhdistää ja innostaa!

 

Kirsti Reskalenko, maakunta-arkkitehti Pohjois-Pohjanmaan liitossa

kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi , p. 040 685 4030