Raportteja,  selvityksiä ja luentoja

 

Kuva: © Annika Vilmi

Työpakettien raportteja

TP1_Biodiversiteetti-tarkastelu Oulujoen vesistöalueella

Annika Vilmi, Jarno Turunen ja Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus SYKE

TP1_Skenaarioanalyysi Oulujoen vesistöalueen turvemetsistä

Marja-Leena Päätalo ja Soili Haikarainen, Luonnonvarakeskus

TP2_Oulujoen vesistöalueen kuntien aluetaloustarkastelu

Hannu Huuki, Malla Kukkonen ja Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

TP2_Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 2009-2020

Jarno Turunen, Seppo Hellsten ja Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE

TP2_Vesivoimakatsaus – vesivoiman toimintaympäristö Suomessa ja Oulujoen vesistöalueella

Hannu Huuki, Malla Kukkonen ja Maria Kopsakangas-
Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

TP2_Vesivoimalaitoksen kuivan uoman ympäristövirtaama investointina – Tapaustutkimukset Oulujoen vesistöalueella

Hannu Huuki ja Maria Kopsakangas-
Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

TP2_Kohti tulevaisuuden sähkömarkkinoita – katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja uusiin jouston lähteisiin

Hannu Huuki, Jouni Räihä, Malla Kukkonen, Maria Kopsakangas-
Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Usein esille nousseita asioita VPD:stä

Mika Marttunen ja Jarno Turunen (SYKE) kokosivat tietopaketin Vesipuitedirektiivin
tulkinnoista ja esimerkkitapauksista.

HARAVA-kyselyn tulokset

Raporttiin on koottu kunnittain kaikki avoimessa karttakyselyssä saadut vastaukset arvokkaista ja kunnostettavista vesistökohteista.

Alatyöryhmien raportteja

Elinkeinot ja alueiden vetovoima

Malla Kukkonen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vaelluskalat ja vesivoima

Mika Marttunen, Jyri Mustajoki ja Jarno Turunen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Vesien tila ja maankäyttö

Annika Vilmi, Jarno Turunen ja Ahti Lepistö, Suomen ympäristökeskus SYKE

Järvien säännöstely, kunnostus ja hoito

Jarno Turunen, Seppo Hellsten ja Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Asiantuntijaluentoja

Vesien tila Oulujoen vesistöalueella

Seppo Hellsten (SYKE) kokosi mittavan tietopaketin vesien tilasta Oulujoen vesistöalueelta.

Kuva: © Annika Vilmi

Oulujoen vaelluskalatutkimukset

Panu Orell (Luonnonvarakeskus) esitelmä 29.3.2022

Skenaarioanalyysi Oulujoen vesistöalueen turvemaametsistä

Marja-Leena Päätalo ja Soili Haikarainen, Luonnonvarakeskus

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesien tummuminen – mitä näköpiirissä?

Ahti Lepistön (SYKE) esitelmä skenaariowebinaarissa 27.1.2022

Kuva: © Annika Vilmi

Ihmistoimintojen vaikutus vesien ravinnekuormitukseen nyt ja ravinnekuormitus muuttuvassa ilmastossa

Markus Huttunen ja Nasim Fazel (SYKE) esitelmä skenaariowebinaarissa 27.1.2022

Kuva: © Annika Vilmi

Materiaalipankki

Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt

Timo Karjalainen ja
Outi Autti 2015

Monitavoite-arviointi vuorovaikut-teisessa ympäristö-suunnittelussa

Mika Marttunen, Jyri Mustajoki, Olli-Matti Verta ja Raimo P. Hämäläinen 2008

Kainuun maakunta-ohjelma 2018-2021

Jari Pesosen (Kainuun ELY) esitelmä vesistövision esiselvitys-hankkeesta 27.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021