Uutisia ja ajankohtaista

 

Miten vaelluskalakantoja elvytetään rakennetuissa vesistöissä?

Luonnonvarakeskuksen tuore Vesi-uutiskirje sisältää tutkittua tietoa lohikalojen nousu- ja alasvaelluksesta, vaellussiian elvyttämisestä, lohikalojen elinympäristökunnostuksista ja laadukkaista istutuspoikasista. Tutkimustietoa ja kuvia myös Oulujoen vesistöalueelta!

Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmä aloittaa toimintansa 20.4.2021 aloituskokouksella.

Ensimmäinen varsinainen työpaja järjestetään 10.5.2021. Alatyöryhmään ilmoittautui 26 jäsentä. Ulkopuoliseksi fasilitaattoriksi valittiin kilpailutuksen kautta Akordi Oy.

Visiotyöskentely alkoi lupaavasti

Neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen visiokokoukseen keskiviikkona 27.1.2021. Mukana oli yli 40 neuvottelukunnan jäsentä ja varajäsentä 33 organisaatiosta Oulujoen vesistöalueelta.

Kokouksessa haettiin suuntaviivoja pari vuotta kestävälle visiotyöskentelylle sekä muodostettavan vesistövision tavoitteille.

Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksesta ohjasi neuvottelukunnan jäsenten ajatukset visiotyöskentelyn pariin kertomalla prosessin vaiheista ja etenemisestä.

Teemakohtaisissa pienryhmäkeskusteluissa nousi esiin toive mahdollisimman vaikuttavasta prosessista ja konkreettisista päämääristä. Hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteisymmärrykseen pyrkimistä pidettiin erittäin tärkeänä.

Kokouspäivän aikana kuultiin myös Jari Pesosen esitelmä Kainuun ELY-keskuksen tekemän esiselvityksen tuloksista. Projektipäällikkö Hannu Huuki Oulun yliopistosta esitteli ARVOVESI-hanketta.

Työpajan fasilitoinnista vastasivat Pia Rotko ja Tarja-Maaria Tuosa Innotiimi ICG:stä. Tekniset järjestelyt toimivat erinomaisesti, mistä järjestävät saivat kiitosta.

Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään syyskuussa, jolloin kokoonnutaan koronatilanteen niin salliessa johonkin päin Oulujoen vesistöaluetta.

Keväällä toimintansa aloittaa vaelluskala-asioihin keskittyvä alatyöryhmä.

Kainuun Sanomissa julkaistiin 24.3. mielenkiintoinen artikkeli Nico Alioravaisen väitöskirjatutkimuksesta:

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/oulujoen-vesistossa-ollaan-matkalla-kohti-villimpaa-luontaisesti-lisaantyvaa-taimenkantaa-197487925/

Sanapilvi neuvottelukunnan kokouksen jälkitunnelmista. Mielenkiintoinen, kiinnostava ja innostava saivat eniten mainintoja.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous on 27.1.2021. Vesistövision muodostava neuvottelukunta kokoontuu ensimmäiseen työpajaan etäyhteyksien avulla.

21.12.2020 Lue vesistövisiohankkeen alkutaipaleesta tästä blogista!

21.12.2020 Ehdotus Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi (2022-2027) on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Tutustu suunnitelmaan täällä.