Uutisia ja ajankohtaista

 

Kuva: © Riitta Veijola, Vastavalo

Puro virtaa metsän halki

Kuva: © Annika Vilmi

Missä mennään visiotyössä? – webinaari 31.5.2022

Kaikille avoin tilaisuus tiistaina 31.5. klo 12.00–15.00

Pyydä Teams-linkki Satu Räsäseltä, etunimi@sukunimi@syke.fi

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan vesistövisiosta! Kerromme, mitä on tähän mennessä saatu aikaan ja mitä on odotettavissa hankkeen loppuun mennessä. Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja vaikuttamaan vesistövisioon!

Ohjelma:

1. Hankkeen yleisesittely
2. Paineet, ajurit ja kehitystrendit
3. Mitkä ovat keskeisiä toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa?
4. Tuloksia aihepiireittäin
– Mitkä ovat parhaat toimenpiteet vaelluskalojen tilan parantamiseksi vesistön eri osissa?
– Mikä on Oulujoen merkitys Suomen vesivoimatuotannossa?
– Kuinka hyvin vesistösäännöstelylle asetetut suositukset ovat toteutuneet?
– Mitä uutta vesivastuullisuuskonsepti voi tuoda visiotyöhön?
– Millaisia kasvumahdollisuuksia on luonto- ja kalastusmatkailulla?
5. Keskustelua tuloksista ja jatkotyön ideointia

  Karttapohjainen kysely vesistökohteista auki 5.6.2022 saakka!

  Onko kotiseudulla tuntematon helmi, arvokas vesistökohde, jonka haluaisit säilyvän tuleville sukupolville? Se voi olla arvokas lajistoltaan, esteettisesti tai virkistysarvoiltaan. Käy kertomassa siitä kyselyssä!

  Tai tiedätkö vesistökohteen, joka kaipaisi kipeästi kunnostustoimia? Se voi olla rehevöitynyt lampi, aikoinaan suoristettu jokiuoma tai kunnostusta kaipaava taimenten kutupaikka. Käy kertomassa siitäkin!

  Suositut asiantuntijaluennot jatkuvat keväällä!

  Tule kuuntelemaan ja oppimaan asiantuntijoilta! Järjestämme jälleen ilmaisia etäluentoja.

  Luennot järjestetään Teams-yhteydellä klo 15–16.

  22.3. Luontoarvoja turvaavat metsäpurojen suojavyöhykkeet tutkija Mari Annala, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

  29.3. Oulujoen vaelluskalatutkimukset menetelmiä ja tuloksia tutkija Panu Orell, Luke (esitys ladattavissa täältä)
  Huom! Klo 16.00 Irmeli Ruokasen (Metsäkeskus) tietoisku Rumpuesteet pois -hankkeesta (esitys ladattavissa täältä)

  12.4. Valuma-aluetasolla tapahtuva vesitalouden hallinta ja työkalut erikoistutkija Pasi Valkama, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

  3.5. Raakkujoet Oulujoen vesistöalueella LIFE Revives projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus (esitys ladattavissa täältä)

  Sidosryhmille lähetetään linkit luentoihin. Halutessasi pyydä Teams-linkkejä luentoihin Satu Räsäseltä, etunimi.sukunimi@syke.fi

  Webinaari turvetuotannosta poistuvien alueiden jälkikäytöstä ja vesistövaikutuksista ke 27.4. klo 14–16 

   

  14.00–14.10: Satu Räsänen, SYKE: Tervetuloa! Käytöstä poistuvat turvetuotantoalueet Oulujoen vesistöalueella

  14.10–14.30 Aleksi Räsänen, Luke: Turvetuotantoalueiden jälkikäyttömahdollisuudet

  14.30–14.50 Anna-Kaisa Ronkanen, SYKE: Turvetuotantoalueiden jälkikäytön vesistövaikutukset

  14.50–15.05 Mirkka Visuri, SYKE: Happamilla sulfaattimailla sijaitsevien turvetuotantoalueiden jälkikäyttö

  15.05–15.15 Tarja Väyrynen, Oulun Energia/Turveruukki: kommenttipuheenvuoro maanomistajien näkökulmasta

  15.15–15.35 keskustelua

  15.35–15.55 Mentimeter: miten käytöstä poistuvat turvetuotantoalueet tulisi huomioida Oulujoen vesistöalueen vesistövisiossa? Keräämme kysymyksiä, kommentteja ja toimenpide-ehdotuksia visiotyötä varten.

  15.55–16.00 Mika Marttunen, SYKE: Tilaisuuden yhteenveto

  Teams-kutsu on lähetetty kaikille sidosryhmäläisille.

  Tilaisuus on kaikille avoin! Pyydä Teams-kutsu webinaariin Satu Räsäseltä, etunimi.sukunimi@syke.fi

  Turvetuotantoalue

  Kuva: © Kimmo Virtanen

  Katsaus Suomen sähkömarkkinajärjestelmään julkaistu

  ARVOVESI-hankkeen työpaketti kakkosessa eli Kestävä ja vastuullinen säännöstely ja vesivoimatuotanto on koottu kattava katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja tulevaisuuteen. Lue Hannu Huukin, Jouni Räihän, Malla Kukkosen ja Maria Kopsakangas-Savolaisen (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) raportti Kohti tulevaisuuden sähkömarkkinoita – katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja uusiin jouston lähteisiin

  ARVOVESI-hanke järjestää asiantuntijaluentoja sidosryhmille

  Tule kuuntelemaan ja oppimaan asiantuntijoilta! Järjestämme ilmaisia etäluentoja vesien tilaan liittyvistä aiheista, jotka ovat nousseet esille esimerkiksi alatyöryhmissä.

  29.11.2021 klo 15-15:45 Vesiensuojelu turvemetsien hoidossa
  – Erikoistutkija Hannu Hökkä, Luke (esitys ladattavissa täältä)

  1.12.2021 klo 15-15:45 Elohopea vesistöissä
  – Tutkija Ville Junttila, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

  13.12.2021 klo 15-15:45 Vesien tummuminen
  – Erikoistutkija Laura Härkönen, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

  14.12.2021 klo 15-15:45 Kaivosten vesistövaikutukset
  – Erikoistutkija Heikki Mykrä, SYKE

  Pyydä Teams-linkkejä luentoihin Satu Räsäseltä, etunimi.sukunimi@syke.fi

  Smolttien alasvaellusratkaisut Iijoen Haapakoskella

  Skenaariowebinaari 27.1.2022

  Järjestämme tulevaisuuden luotaavan webinaarin turvemaametsien metsänhoidon kannattavuudesta sekä maa- ja metsätalouden vesistökuormituksesta muuttuvassa ilmastossa.

  Jos haluat linkin webinaariin, ota yhteyttä satu.rasanen@syke.fi

  Ohjelma

  9:00 Tervetuloa! – Satu Räsänen, SYKE
  9:10 Metsätalouden vesistökuormitus ja tummuminen – mitä näköpiirissä? – Ahti Lepistö, SYKE (esitys ladattavissa täältä)
  9:45 Oulujoen vesistöalueen turvemaametsien metsänhoito ja kustannukset – Marja-Leena Päätalo, Luke (esitys ladattavissa täältä)
  10:35 Ihmistoimintojen vaikutus vesien ravinnekuormitukseen nyt ja ravinnekuormitus muuttuvassa ilmastossa –  Markus Huttunen, SYKE (esitys ladattavissa täältä)
  11:05 Keskustelua, Mentimeter-kysely
  11:55 Kiitos ja hei!

  Kuva: © Annika Vilmi

  Kuva: © Satu Räsänen

  Kolmen joen kaupunni

  Kokeellinen saunapaneeli Tuiran Kesän Saunalta on yritys laittaa virran vietäväksi  uusia ajatuksia jokiasioista, kuin heiveröisiä kaarnaveneitä. 

  Keskustelijoina lauttasaunan lavereilla:
  Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus SYKE
  Pentti Marttila-Tornio, Kiiminkijoki ry
  Timo Muotka, Oulun yliopisto
  Petri Sirviö, Business Oulu
  Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto
  Leena Vuotovesi, Oulun Liikekeskus ry
  Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus

  Keskustelua juontaa Iijoki-sopimuksen koordinaattori, sosiologi Lauri Rantala. Keskustelun rytmityksestä ja välihuutelusta vastaa Jukka Takalo.

  Tapahtuman järjestivät Arvovesi-projektiIijoki-sopimus ja Pohjoinen Kulttuurivirta.

  Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa

  Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii Oulujoen Montan voimalaitoksen alakanavassa, uivatko lohet vastavirtaan sattumanvaraisia vai ominaisuuksiltaan tiettyjä reittejä, lohipolkuja, pitkin. 

  Vesien tila ja maankäyttö -alatyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 11.6.2021

  Työpajan alussa kuultiin vesien nykytilasta Oulujoen vesistöalueella, minkä jälkeen syvennyttiin tarkastelemaan vesien ravinnekuormituksesta ja sen lähteistä kertovia karttoja. Kartat perustuivat SYKEn VEMALA-mallinnuksen kuormituslaskentaan.

  Työpajan toinen puolisko käytettiin pienryhmäkeskusteluihin, joissa haarukoitiin tavoitteita vesien tilan eri teema-alueille (ekologinen tila, vesistökuormitus, hydro-morfologinen tila, luonnon monimuotoisuus).

  Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa.

  Kuva: © Annika Vilmi

  Miten vaelluskalakantoja elvytetään rakennetuissa vesistöissä?

  Luonnonvarakeskuksen tuore Vesi-uutiskirje sisältää tutkittua tietoa lohikalojen nousu- ja alasvaelluksesta, vaellussiian elvyttämisestä, lohikalojen elinympäristökunnostuksista ja laadukkaista istutuspoikasista. Tutkimustietoa ja kuvia myös Oulujoen vesistöalueelta!

  Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmä aloittaa toimintansa 20.4.2021 aloituskokouksella.

  Ensimmäinen varsinainen työpaja järjestetään 10.5.2021. Alatyöryhmään ilmoittautui 26 jäsentä. Ulkopuoliseksi fasilitaattoriksi valittiin kilpailutuksen kautta Akordi Oy.

  Visiotyöskentely alkoi lupaavasti

  Neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen visiokokoukseen keskiviikkona 27.1.2021. Mukana oli yli 40 neuvottelukunnan jäsentä ja varajäsentä 33 organisaatiosta Oulujoen vesistöalueelta.

  Kokouksessa haettiin suuntaviivoja pari vuotta kestävälle visiotyöskentelylle sekä muodostettavan vesistövision tavoitteille.

  Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksesta ohjasi neuvottelukunnan jäsenten ajatukset visiotyöskentelyn pariin kertomalla prosessin vaiheista ja etenemisestä.

  Teemakohtaisissa pienryhmäkeskusteluissa nousi esiin toive mahdollisimman vaikuttavasta prosessista ja konkreettisista päämääristä. Hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteisymmärrykseen pyrkimistä pidettiin erittäin tärkeänä.

  Kokouspäivän aikana kuultiin myös Jari Pesosen esitelmä Kainuun ELY-keskuksen tekemän esiselvityksen tuloksista. Projektipäällikkö Hannu Huuki Oulun yliopistosta esitteli ARVOVESI-hanketta.

  Työpajan fasilitoinnista vastasivat Pia Rotko ja Tarja-Maaria Tuosa Innotiimi ICG:stä. Tekniset järjestelyt toimivat erinomaisesti, mistä järjestävät saivat kiitosta.

  Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään syyskuussa, jolloin kokoonnutaan koronatilanteen niin salliessa johonkin päin Oulujoen vesistöaluetta.

  Keväällä toimintansa aloittaa vaelluskala-asioihin keskittyvä alatyöryhmä.

  Kainuun Sanomissa julkaistiin 24.3. mielenkiintoinen artikkeli Nico Alioravaisen väitöskirjatutkimuksesta:

  https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/oulujoen-vesistossa-ollaan-matkalla-kohti-villimpaa-luontaisesti-lisaantyvaa-taimenkantaa-197487925/

  Sanapilvi neuvottelukunnan kokouksen jälkitunnelmista. Mielenkiintoinen, kiinnostava ja innostava saivat eniten mainintoja.

  Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous on 27.1.2021. Vesistövision muodostava neuvottelukunta kokoontuu ensimmäiseen työpajaan etäyhteyksien avulla.

  21.12.2020 Lue vesistövisiohankkeen alkutaipaleesta tästä blogista!

  21.12.2020 Ehdotus Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi (2022-2027) on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Tutustu suunnitelmaan täällä.