Uutisia ja ajankohtaista

 

Kuva: Riitta Veijola, Vastavalo

Skenaariowebinaari 27.1.2022

Järjestämme tulevaisuuden luotaavan webinaarin turvemaametsien metsänhoidon kannattavuudesta sekä maa- ja metsätalouden vesistökuormituksesta muuttuvassa ilmastossa.

Jos haluat linkin webinaariin, ota yhteyttä satu.rasanen@syke.fi

Ohjelma

9:00 Tervetuloa! – Satu Räsänen, SYKE
9:10 Metsätalouden vesistökuormitus ja tummuminen – mitä näköpiirissä? – Ahti Lepistö, SYKE (esitys ladattavissa täältä)
9:45 Oulujoen vesistöalueen turvemaametsien metsänhoito ja kustannukset – Marja-Leena Päätalo, Luke (esitys ladattavissa täältä)
10:35 Ihmistoimintojen vaikutus vesien ravinnekuormitukseen nyt ja ravinnekuormitus muuttuvassa ilmastossa –  Markus Huttunen, SYKE (esitys ladattavissa täältä)
11:05 Keskustelua, Mentimeter-kysely
11:55 Kiitos ja hei!

Kuva: Annika Vilmi

Katsaus Suomen sähkömarkkinajärjestelmään julkaistu

ARVOVESI-hankkeen työpaketti kakkosessa eli Kestävä ja vastuullinen säännöstely ja vesivoimatuotanto on koottu kattava katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja tulevaisuuteen. Lue Hannu Huukin, Jouni Räihän, Malla Kukkosen ja Maria Kopsakangas-Savolaisen (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) raportti Kohti tulevaisuuden sähkömarkkinoita – katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja uusiin jouston lähteisiin

ARVOVESI-hanke järjestää asiantuntijaluentoja sidosryhmille

Tule kuuntelemaan ja oppimaan asiantuntijoilta! Järjestämme ilmaisia etäluentoja vesien tilaan liittyvistä aiheista, jotka ovat nousseet esille esimerkiksi alatyöryhmissä.

29.11.2021 klo 15-15:45 Vesiensuojelu turvemetsien hoidossa
– Erikoistutkija Hannu Hökkä, Luke (esitys ladattavissa täältä)

1.12.2021 klo 15-15:45 Elohopea vesistöissä
– Tutkija Ville Junttila, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

13.12.2021 klo 15-15:45 Vesien tummuminen
– Erikoistutkija Laura Härkönen, SYKE (esitys ladattavissa täältä)

14.12.2021 klo 15-15:45 Kaivosten vesistövaikutukset
– Erikoistutkija Heikki Mykrä, SYKE

Pyydä Teams-linkkejä luentoihin Satu Räsäseltä, etunimi.sukunimi@syke.fi

Smolttien alasvaellusratkaisut Iijoen Haapakoskella

Kuva: Satu Räsänen

Kolmen joen kaupunni

Kokeellinen saunapaneeli Tuiran Kesän Saunalta on yritys laittaa virran vietäväksi  uusia ajatuksia jokiasioista, kuin heiveröisiä kaarnaveneitä. 

Keskustelijoina lauttasaunan lavereilla:
Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus SYKE
Pentti Marttila-Tornio, Kiiminkijoki ry
Timo Muotka, Oulun yliopisto
Petri Sirviö, Business Oulu
Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto
Leena Vuotovesi, Oulun Liikekeskus ry
Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus

Keskustelua juontaa Iijoki-sopimuksen koordinaattori, sosiologi Lauri Rantala. Keskustelun rytmityksestä ja välihuutelusta vastaa Jukka Takalo.

Tapahtuman järjestivät Arvovesi-projektiIijoki-sopimus ja Pohjoinen Kulttuurivirta.

Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa

Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii Oulujoen Montan voimalaitoksen alakanavassa, uivatko lohet vastavirtaan sattumanvaraisia vai ominaisuuksiltaan tiettyjä reittejä, lohipolkuja, pitkin. 

Vesien tila ja maankäyttö -alatyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 11.6.2021

Työpajan alussa kuultiin vesien nykytilasta Oulujoen vesistöalueella, minkä jälkeen syvennyttiin tarkastelemaan vesien ravinnekuormituksesta ja sen lähteistä kertovia karttoja. Kartat perustuivat SYKEn VEMALA-mallinnuksen kuormituslaskentaan.

Työpajan toinen puolisko käytettiin pienryhmäkeskusteluihin, joissa haarukoitiin tavoitteita vesien tilan eri teema-alueille (ekologinen tila, vesistökuormitus, hydro-morfologinen tila, luonnon monimuotoisuus).

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa.

Kuva: Annika Vilmi

Miten vaelluskalakantoja elvytetään rakennetuissa vesistöissä?

Luonnonvarakeskuksen tuore Vesi-uutiskirje sisältää tutkittua tietoa lohikalojen nousu- ja alasvaelluksesta, vaellussiian elvyttämisestä, lohikalojen elinympäristökunnostuksista ja laadukkaista istutuspoikasista. Tutkimustietoa ja kuvia myös Oulujoen vesistöalueelta!

Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmä aloittaa toimintansa 20.4.2021 aloituskokouksella.

Ensimmäinen varsinainen työpaja järjestetään 10.5.2021. Alatyöryhmään ilmoittautui 26 jäsentä. Ulkopuoliseksi fasilitaattoriksi valittiin kilpailutuksen kautta Akordi Oy.

Visiotyöskentely alkoi lupaavasti

Neuvottelukunta kokoontui ensimmäiseen visiokokoukseen keskiviikkona 27.1.2021. Mukana oli yli 40 neuvottelukunnan jäsentä ja varajäsentä 33 organisaatiosta Oulujoen vesistöalueelta.

Kokouksessa haettiin suuntaviivoja pari vuotta kestävälle visiotyöskentelylle sekä muodostettavan vesistövision tavoitteille.

Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksesta ohjasi neuvottelukunnan jäsenten ajatukset visiotyöskentelyn pariin kertomalla prosessin vaiheista ja etenemisestä.

Teemakohtaisissa pienryhmäkeskusteluissa nousi esiin toive mahdollisimman vaikuttavasta prosessista ja konkreettisista päämääristä. Hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteisymmärrykseen pyrkimistä pidettiin erittäin tärkeänä.

Kokouspäivän aikana kuultiin myös Jari Pesosen esitelmä Kainuun ELY-keskuksen tekemän esiselvityksen tuloksista. Projektipäällikkö Hannu Huuki Oulun yliopistosta esitteli ARVOVESI-hanketta.

Työpajan fasilitoinnista vastasivat Pia Rotko ja Tarja-Maaria Tuosa Innotiimi ICG:stä. Tekniset järjestelyt toimivat erinomaisesti, mistä järjestävät saivat kiitosta.

Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään syyskuussa, jolloin kokoonnutaan koronatilanteen niin salliessa johonkin päin Oulujoen vesistöaluetta.

Keväällä toimintansa aloittaa vaelluskala-asioihin keskittyvä alatyöryhmä.

Kainuun Sanomissa julkaistiin 24.3. mielenkiintoinen artikkeli Nico Alioravaisen väitöskirjatutkimuksesta:

https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/oulujoen-vesistossa-ollaan-matkalla-kohti-villimpaa-luontaisesti-lisaantyvaa-taimenkantaa-197487925/

Sanapilvi neuvottelukunnan kokouksen jälkitunnelmista. Mielenkiintoinen, kiinnostava ja innostava saivat eniten mainintoja.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous on 27.1.2021. Vesistövision muodostava neuvottelukunta kokoontuu ensimmäiseen työpajaan etäyhteyksien avulla.

21.12.2020 Lue vesistövisiohankkeen alkutaipaleesta tästä blogista!

21.12.2020 Ehdotus Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi (2022-2027) on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Tutustu suunnitelmaan täällä.