Kohti kestävää järvisäännöstelyä?

    Seppo Hellsten on pitkän linjan järvisäännöstelyn vesistövaikutustutkija, joka aloitti työt Oulujoen vesistössä 1980-luvun puolivälissä. Hellsten kehitti yhdessä Mika Marttusen kanssa ekologisen säännöstelykäytännön ohjeistuksen indikaattoreineen....

Kansallinen sähköomavaraisuus – tavoite vai mittari

Korkeat hinnat sähkömarkkinoilla ja sähkön tuonnin päättyminen Venäjältä ovat nostaneet Suomen sähköomavaraisuuden ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi. Tässä kirjoituksessa mietitään, että onko sähköomavaraisuus itsessään hyvä tavoite sähköjärjestelmälle....

Vesistö kuntoon pala kerrallaan

Riina Rahkila toimii ympäristöasiantuntijana Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/ProAgria Oulun palveluksessa. Työssään VYYHTI-verkoston koordinaattorina hän edistää erilaisia vesienhoidon toimenpiteitä ja alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Nykyään tulee usein tunne,...