Yhdessä parempi Oulujoen vesistö

Oulujoen vesistön vesistövisiohankkeen valmistelu on saatu liikkeelle myönteisessä ja innostuneessa ilmapiirissä. Vision valmistelun kannalta keskeinen foorumi on neuvottelukunta, johon on kutsuttu 63 henkilöä. Neuvottelukunnan ensimmäinen tapaaminen oli kuuden tunnin...

Sähköjärjestelmä vaatii joustoa, hinnan määrää kysyntä ja tarjonta

Viime joulukuun käyttöhäiriö Olkiluodon ydinvoimalaitoksella nosti säätösähkön hinnan pilviin. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme mitä kyseinen sähköjärjestelmän ”stressitesti” kertoo vesivoiman asemasta sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitäjänä ja pohdimme sähkön...

Kohti Oulujoen yhteistä vesistövisiota

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen edellinen johtaja Kari Pehkonen esitti Twitterissä ajatuksen Oulujoki-vision laatimisesta pari vuotta sitten. Twiitti huomioitiin myös maa- ja metsätalousministeriössä, mikä johti ideoinnin jälkeen Oulujoen...