Kohti kestävää järvisäännöstelyä?

    Seppo Hellsten on pitkän linjan järvisäännöstelyn vesistövaikutustutkija, joka aloitti työt Oulujoen vesistössä 1980-luvun puolivälissä. Hellsten kehitti yhdessä Mika Marttusen kanssa ekologisen säännöstelykäytännön ohjeistuksen indikaattoreineen....

Kansallinen sähköomavaraisuus – tavoite vai mittari

Korkeat hinnat sähkömarkkinoilla ja sähkön tuonnin päättyminen Venäjältä ovat nostaneet Suomen sähköomavaraisuuden ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi. Tässä kirjoituksessa mietitään, että onko sähköomavaraisuus itsessään hyvä tavoite sähköjärjestelmälle....