Vesistötietoa

OULUJOEN VESISTÖALUEELTA

Tältä sivulta löydät perustietoa Oulujoen vesistöalueesta,
ARVOVESI-hankkeen tutkimustuloksia sekä aikaisempia selvityksiä,
raportteja ja tutkimuksia.

Kuva: © Annika Vilmi

Oulujoen vesistöalue on Suomen viidenneksi suurin vesistöalue, joka käsittää Oulujoen ja Oulujärven lisäksi Hyrynsalmen ja Sotkamon reitit.

Numeroita

  • Vesistöaluetunnus 59
  • Kokonaispinta-ala 22 840 neliökilometriä
  • Järvisyysaste 11,5 %
  • Vesistöalueella on 18 vesivoimalaitosta

Katso ajantasaiset vesistöennusteet täältä.

Vesivoimakatsaus – vesivoiman toimintaympäristö Suomessa ja Oulujoen vesistöalueella

Hannu Huuki, Malla Kukkonen ja Maria Kopsakangas-
Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Kohti tulevaisuuden sähkömarkkinoita – katsaus Suomen sähköjärjestelmän nykytilaan ja uusiin jouston lähteisiin

Hannu Huuki, Jouni Räihä, Malla Kukkonen, Maria Kopsakangas-
Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vesien tila Oulujoen vesistöalueella

Seppo Hellsten (SYKE) kokosi mittavan tietopaketin vesien tilasta Oulujoen vesistöalueelta.

Kuva: © Annika Vilmi

Skenaarioanalyysi Oulujoen vesistöalueen turvemaametsistä

Marja-Leena Päätalo ja Soili Haikarainen, Luonnonvarakeskus

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesien tummuminen – mitä näköpiirissä?

Ahti Lepistön (SYKE) esitelmä skenaariowebinaarissa 27.1.2022

Kuva: © Annika Vilmi

Oulujoen vaelluskalatutkimukset

Panu Orell (Luonnonvarakeskus) esitelmä 29.3.2022

Ihmistoimintojen vaikutus vesien ravinnekuormitukseen nyt ja ravinnekuormitus muuttuvassa ilmastossa

Markus Huttunen ja Nasim Fazel (SYKE) esitelmä skenaariowebinaarissa 27.1.2022

Kuva: © Annika Vilmi

Materiaalipankki

Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt

Timo Karjalainen ja
Outi Autti 2015

Monitavoite-arviointi vuorovaikut-teisessa ympäristö-suunnittelussa

Mika Marttunen, Jyri Mustajoki, Olli-Matti Verta ja Raimo P. Hämäläinen 2008

Kainuun maakunta-ohjelma 2018-2021

Jari Pesosen (Kainuun ELY) esitelmä vesistövision esiselvitys-hankkeesta 27.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021