Kohti kestävää järvisäännöstelyä?

    Seppo Hellsten on pitkän linjan järvisäännöstelyn vesistövaikutustutkija, joka aloitti työt Oulujoen vesistössä 1980-luvun puolivälissä. Hellsten kehitti yhdessä Mika Marttusen kanssa ekologisen säännöstelykäytännön ohjeistuksen indikaattoreineen....